Goedgekeurde voorstellen onderzoeksagenda veteranenzorg 2016

Het ministerie van Defensie wil graag richting geven aan onderzoeken naar veteranenzorg. Daarom is in samenspraak met de Raad voor Zorg en Onderzoek een onderzoeksperspectief opgesteld. Dit perspectief vormt samen met de overzichten van geplande, lopende en afgeronde onderzoeken de onderzoeksagenda veteranenzorg.