Vragen en antwoorden regeling ereschuld

Vragen en antwoorden over de regeling ereschuld, die voorziet in een eenmalige bijzondere uitkering aan veteranen bij wie ten gevolge van de inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld. De veteraan moet deze invaliditeit hebben opgelopen ten gevolge van een incident voor 1 juli 2007, voor die datum zijn ontslagen en voor 1 juni 2012 een 1e aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend.