Formulier onderzoeksvoorstel veteranenzorg

Wilt u onderzoek doen naar gezondheidszorg voor veteranen? Dan kunt u met dit formulier uw onderzoeksvoorstel indienen. In het formulier staan de beoordelingscriteria die de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek hanteert, en een aantal eisen die Defensie als subsidieverlener stelt.

Lees meer over de onderzoeksagenda veteranenzorg.

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring defensie.nl leest u hier meer over.