Op zoek naar nieuwe collega’s tijdens Kwaku-festival

Defensie gaf 4 weekenden acte de présence op het Kwaku-zomerfestival in de Amsterdamse Bijlmer. Op dit multiculturele evenement brachten militairen bezoekers op laagdrempelige wijze in contact met de krijgsmacht. Doel: hen enthousiast maken voor een baan bij Defensie.

Want daar staat voor iedereen de deur open, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid en culturele of religieuze achtergrond. Diversiteit maakt de krijgsmacht namelijk sterker. Het Kwaku-festival met zo’n 300.000 bezoekers is dan ook een uitgelezen plek om nieuwe collega’s te werven.

Diverser

“Maar het gaat om meer dan dat”, zegt kapitein Yaïr da Costa. “Je wilt gewoon het verhaal van Defensie vertellen, laten zien wat we allemaal aan functies in huis hebben. Veel mensen denken namelijk dat het werk bij Defensie alleen uit vechten bestaat. Terwijl je er ook als burger in veel soorten banen aan de slag kunt. Of als reservist. Wat Da Costa betreft mag de krijgsmacht ook best diverser. Net zoals het gemixte team collega’s met wie hij op het festival stond.

Goede zaken

Hoe dan ook werden goede zaken gedaan op het festival. Het leverde 35 HBO/WO-sollicitanten op en er meldden zich 40 belangstellenden voor (V)MBO-functies. Daarnaast waren er 110 geïnteresseerd in het werk als reservist.

Zaadje

Ook de kinderen op het festival kregen aandacht van de militairen, die graag vertelden wat de krijgsmacht allemaal doet. Da Costa: “We planten een zaadje. Hopelijk levert dat in de toekomst iets op voor Defensie.”