Status Erkend Leverancier Vluchtbenodigdheden

Bepaalde bedrijven leveren goederen aan die nodig zijn tijdens de vlucht. Bijvoorbeeld maaltijden, dekens en andere toebehoren. Deze bedrijven kunnen de status Erkend Leverancier van Vluchtbenodigdheden krijgen.

Bedrijf met erkende status opzoeken

Als een bedrijf de status Erkend Leverancier van Vluchtbenodigdheden heeft, geeft dat aan dat het bedrijf aan de nationale en Europese wetgeving voldoet.

Bedrijven die goederen aanbieden die nodig zijn tijdens een vlucht kunnen een status Erkend Leverancier Vluchtbenodigdheden aanvragen bij:

Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart
Postbus 90615
2509 LP Den Haag
MPC 58B
Telefoon: (020) 603 94 66
E-mail: brt@mindef.nl

Voor de actuele lijst Erkend Leveranciers Vluchtbenodigdheden kunt u onderstaande link raadplegen:

https://webgate.ec.europa.eu/ksda/publicAccess.htm