Toezicht opleidingen

Opleidingsbedrijven die opleidingen willen geven in de Beveiliging Burgerluchtvaart (BBLV) dienen goedkeuring te krijgen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De marechaussee houdt in opdracht van de NCTV toezicht op de opleidingsbedrijven.

Opleidingen Beveiliging Burgerluchtvaart

De opleidingen in de BBLV richten zich op:

  • de veiligheid van luchtvracht en;
  • de veiligheid binnen luchthavenprocessen.

De Koninklijke Marechaussee houdt in opdracht van de NCTV toezicht op de opleidingsbedrijven. Om de kwaliteit van de opleidingen te toetsen vinden er inspecties en audits plaats. Het toezicht richt zich op:

  1. Beoordeling van opleidingsbedrijven.
  2. Inhoudelijke beoordeling van opleidingsprogramma’s (syllabi).
  3. Inhoudelijke en didactische beoordeling van instructeurs.

Deze beoordelingscriteria komen voort uit de Europese en nationale wet- en regelgeving voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Aspirant-opleidingsbedrijven

Indien u als aspirant-opleidingsbedrijf goedkeuring wil, dient u eerst contact op te nemen met de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB) van de marechaussee. De BTBB informeert u over de voorwaarden om toegelaten te worden tot het goedkeuringstraject.

Voor meer informatie over het goedkeuringstraject stuurt u een e-mail naar tv.btbb@mindef.nl.

Goedgekeurde opleidingsbedrijven

In het overzicht goedgekeurde opleidingsbedrijven  kunt u als werkgever zien welke organisaties op dit moment zijn goedgekeurd.

Omdat niet elk opleidingsbedrijf alle opleidingen in de  Beveiliging Burgerluchtvaart aanbiedt, is het advies om voor meer informatie met een van de bedrijven contact op te nemen.