Status Erkend Agent of Bekende Afzender

Uw bedrijf kan de status Erkend Agent of Bekende Afzender aanvragen. Uw luchtvracht krijgt dan sneller toegang tot vliegvelden en vliegtuigen. Ook krijgt uw bedrijf geen aanvullende veiligheidsmaatregelen opgelegd.

Voorwaarden Erkend Agent of Bekende Afzender

Uw bedrijf en uw medewerkers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een status Erkend Agent of Bekende Afzender. Zo moet uw bedrijf goed door een basis veiligheidsonderzoek (security audit) komen. Dat onderzoek bestaat uit:

  • Het beoordelen van het Beveiligingsprogramma van uw bedrijf.
  • Een telefoongesprek met uw luchtvracht veiligheidsadviseur.
  • Een bezoek aan uw bedrijf. Tijdens dit bezoek toetst een toezichthouder van de Koninklijke Marechaussee uw beveiligingsmaatregelen en -procedures in de praktijk.

Training voor uw beveiligingsmedewerkers

Wilt u de status Erkend Agent of Bekende Afzender? Een of meer van uw beveiligingsmedewerkers moet dan een training volgen. Bijvoorbeeld een opleiding tot medewerker luchtvracht, controleur luchtvracht of luchtvracht veiligheidsadviseur. Dat moet bij een erkend opleidingsinstituut. 

Aanvraag voor de status Erkend Agent of Bekende Afzender

Behandelt of verzendt uw bedrijf vaak luchtvracht? En wilt u een erkende status aanvragen? Met de applicatie BBLV Beveiligingsprogramma kunt u de aanvraag doen.

De aanvraag voor het verkrijgen van de status Erkend Agent of Bekende Afzender bestaat uit 2 delen.

  • Deel 1
    Met de applicatie BBLV Beveiligingsprogramma dient u een officiële aanvraag in voor de status Erkend Agent of Bekende Afzender. U beantwoordt de vragen en stellingen in de applicatie. Daaruit volgt een basisdocument dat dient als aanvraag voor de status Erkend Agent of Bekende Afzender. De vragen en stellingen zijn gebaseerd op de geldende EU-verordeningen voor de Beveiliging burgerluchtvaart (BBLV).
  • Deel 2
    Als u de hele applicatie hebt doorlopen, krijgt u het verzoek de aanvraag zowel digitaal als geprint te verzenden. U ondertekent de aanvraag en voegt een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel toe. Nadat de Koninklijke Marechaussee het document heeft ontvangen en is vastgesteld dat het om een aanvraag tot Erkend Agent of Bekende Afzender gaat, ontvangt u een document waarin u al uw beveiligingsprocedures (conform EU 300/2008) en kwaliteitscontrolemechanismes dient in te vullen.

Beide documenten vormen samen het beveiligingsprogramma van de vestiging van het bedrijf waarvoor u de status Erkend Agent of Bekende Afzender aanvraagt.

Vragen over uw inschrijving

Heeft u vragen of opmerkingen over uw aanvraag voor een erkende status? Neem dan contact op met de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart:

Ministerie van Defensie
District KMar Schiphol
Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart
Postbus 90615
2509 LP Den Haag
Telefoon: (0889) 53 13 15
E-mail: brt@mindef.nl