Toezicht beveiliging burgerluchtvaart

De Koninklijke Marechaussee houdt toezicht op bedrijven die luchtvracht vervoeren en bedrijven die opleidingen willen geven in de Beveiliging Burgerluchtvaart. Dit laatste doet de marechaussee in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.