2001-2015: Nieuwe taken in een onstabiele wereld

De terreuraanslagen in New York en Washington van 11 september 2001 zorgen voor een schok in de Westerse wereld. Na deze gebeurtenis sluit Nederland zich aan bij de strijd tegen het internationaal terrorisme. In dat kader neemt de krijgsmacht deel aan missies in Afghanistan, Irak en Mali. Internationale samenwerking op defensiegebied wordt in deze periode verder uitgebreid. Daarnaast gaat de Nederlandse krijgsmacht optreden in het digitale domein.

Nieuwe taken in een onstabiele wereld

Overzicht gebeurtenissen