1990-2001: Naar een expeditionaire krijgsmacht

De jaren na de Koude Oorlog staan in het teken van een ingrijpende nieuwe structuur en afslanking van de Nederlandse strijdkrachten. De krijgsmacht krimpt in en verandert drastisch van karakter. De opkomstplicht voor de militaire dienst is in 1996 opgeschort. Nederland krijgt een beroepsleger.

Naar een expeditionaire krijgsmacht

Overzicht gebeurtenissen