1960-1990: Mechanisering en modernisering

Door de Koude Oorlog nemen vanaf de jaren '70 technische vernieuwingen een hoge vlucht binnen het militaire bedrijf. Eerst de toepassing van sonar, radar en straalmotor. Daarna de introductie van wapensystemen met tactische kernwapens en langeafstandsraketten. 

Modernisering, mechanisering en motorisering zijn nodig in het leger. Niet alleen om aan de eisen van de NAVO te volden. Ook om mee te kunnen in de wapenwedloop met de Warschaupactlanden. Uiteindelijk zorgt dit in de loop van de jaren '80 voor een succesvol gemoderniseerde krijgsmacht. In de 2e helft van dat decennium veranderen de internationale politieke verhoudingen drastisch. De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 luidt het einde van de Koude Oorlog in.

Mechanisering en modernisering

Overzicht gebeurtenissen