1870-1914 Frans-Duitse oorlog opent de ogen

In Nederland komt er hernieuwde politieke en maatschappelijke aandacht voor het leger. Dit komt door de opkomst van Pruisen, de Duitse eenwording en vooral de Frans-Duitse oorlog van 1870.

In de laatste decennia van de 19e eeuw zijn er veel hervormingen en vernieuwingen:

  • modernere schepen;
  • vervanging van hout door ijzer;
  • stoomvoortstuwing;
  • moderne handvuurwapens en snelvuurgeschut voor het leger;
  • invoering persoonlijke dienstplicht (1898);
  • de leefomstandigheden van de militairen in de kazernes verbeteren aanzienlijk.

Verder is er uitbreiding van de marechaussee: van 2 naar 4 divisies. Ook de landmacht krijgt te maken met een complete verandering van gedaante. Nederland gaat de 20e eeuw in met een uitgebreid en in veel opzichten gemoderniseerd leger.

Frans-Duitse oorlog opent de ogen

Overzicht gebeurtenissen