1814-1914: De krijgsmacht overzee

Na 1814 wordt een deel van de voormalige bezittingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Indië omgevormd tot een kolonie. Met diverse veldtochten wordt het gebied ‘gepacificeerd’.

De krijgsmacht overzee

Overzicht gebeurtenissen