1814-1870: De kroon op de krijgsmacht

Na de Franse tijd herstelt de nationale onafhankelijkheid van Nederland. Nederland wordt samengevoegd met de zuidelijke Nederlanden. Zo ontstaat het Verenigd Koninkrijk onder koning Willem I. In de eeuwen ervoor zijn de noordelijke en zuidelijke provincies uiteengegroeid. Bijvoorbeeld in economisch en religieus opzicht. Hierdoor kan het bijna niet anders dan dat de samenvoeging mislukt.

In 1830 komen de zuidelijke provincies in opstand en roepen de staat België uit. De definitieve oplossing voor de Belgische kwestie duurt tot 1839. Vanaf dat moment kan Nederland zich richten op de binnenlandse problemen, want de economische en sociale ontwikkeling stagneren. De industrialisering en de ontwikkeling van het politieke bestel komt maar langzaam op gang.

De kroon op de krijgsmacht

Overzicht gebeurtenissen