1795-1814: Onder Franse invloed: reorganisatie en centralisatie

Deze periode is een tijd van vernieuwing en modernisering in alle sectoren van politiek en maatschappij.

Zij valt uiteen in 3 delen:

  • Van 1795 tot 1806 de Bataafse Republiek. Hierin vinden de belangrijkste politieke hervormingen plaats. Het Huis van Oranje speelt geen rol meer. Willem V wijkt uit naar Engeland. 

  • Uitroepen van het Koninkrijk Holland in 1806. De broer van Napoleon, Lodewijk Napoleon, is koning.

  • In 1810 lijft Napoleon Nederland in bij Frankrijk.

Daarnaast komen er politieke hervormingen en een gecentraliseerde legerorganisatie. Ook verdwijnt het gedecentraliseerde marinebestuur van de 5 admiraliteiten.

Onder Franse invloed: reorganisatie en centralisatie

Overzicht gebeurtenissen