1713-1795: In de achterhoede

In de 18e eeuw blijft de Republiek der Verenigde Nederlanden een rijke en belangrijke Europese natie. En met een groot koloniaal handelsimperium. Toch legt de Republiek in de internationale politiek steeds minder gewicht in de schaal. Bij voorkeur houdt de Republiek zich afzijdig. De neutraliteitspolitiek vindt in deze eeuw zijn oorsprong.

In de achterhoede

Overzicht gebeurtenissen