1648-1713: Als grote mogendheid tegenover Frankrijk en Engeland

De Republiek der Verenigde Nederlanden is in korte tijd het centrum van de wereldhandel geworden. De Republiek heeft een groot handelsimperium in Azië en het Atlantisch gebied. De Nederlandse vloot ontplooit zich wereldwijd en is een krachtig instrument bij de verdediging van het nationaal belang. 

Het economische succes van de Republiek wekt de jaloezie van de buurlanden. Zij voeren steeds meer een mercantilistische politiek door meer te exporteren dan te importeren. Zij gaan de buitenlandse handel, scheepvaart en nijverheid van de Republiek tegenwerken. Dit leidt tot 3 grote oorlogen met Engeland die op zee zijn uitgevochten.

Als grote mogendheid tegenover Frankrijk en Engeland

Overzicht gebeurtenissen