1568-1648: In opstand tegen Spanje

De oorsprong van de Nederlandse zeemacht ligt in de 15e eeuw. Om de handel en scheepvaart te beschermen is een maritieme defensie nodig. Eerst heeft deze een plaatselijk of zelfs particulier karakter. 

Kooplieden en bestuurders van havensteden handelen op eigen initiatief en nemen defensieve maatregelen. Bijvoorbeeld het in konvooi varen en de bewapening van koopvaardijschepen. Zo houden zij buitenlandse concurrenten, piraten en kapers van het lijf. Ook reiken stadsbesturen of landsheren ten tijde van oorlog kaper- of commissiebrieven uit. Schippers hebben hierdoor toestemming om schepen van de tegenstander buit te maken. 

In opstand tegen Spanje

Overzicht gebeurtenissen