Versterk uw gezin tijdens en na een uitzending

Een uitzending vraagt veel van een militair en het gezin. Daarom richt het ministerie van Defensie zich bij het bieden van zorg niet alleen op de militair, maar ook op het thuisfront. Bedrijfsmaatschappelijk Werk biedt in 2018 het pilot-programma ADAPT aan om uw gezin te versterken.

Wat is ADAPT

ADAPT biedt militairen met partner en kinderen tussen de 4 en 12 jaar een programma dat u helpt om als gezin krachtig te blijven tijdens en na uitzendingen. Defensie verzorgt een aantal bijeenkomsten waar ouders of verzorgers met elkaar praten over de opvoeding tijdens en na de uitzending.

Als groep probeert  u antwoorden te vinden op vragen als “Hoe red ik het alleen?”, “Hoe kan ik ongewenst gedrag bij kinderen effectief bijsturen?” of “Hoe kan ik gewenst gedrag bij kinderen stimuleren?”.

Tijdens en na uitzending

Er zijn 2 programma’s. ADAPT tijdens uitzending richt zich op de achtergebleven ouder of opvoeder en bestaat uit 3 bijeenkomsten. ADAPT na uitzending richt zich op de militair en partner en bestaat uit 6 bijeenkomsten. De locaties van de bijeenkomsten zijn niet vooraf bekend. Bedrijfsmaatschappelijk Werk kiest namelijk een locatie in de buurt van de deelnemers.

Programma ADAPT tijdens uitzending

  • ADAPT tijdens uitzending vindt plaats op 16 maart, 13 april en 26 april.
  • ADAPT tijdens uitzending vindt plaats op 21 september, 12  oktober en 2 november.

Programma ADAPT na uitzending

  • ADAPT na uitzending vindt plaats op 22 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 12 juli en 20 september.
  • ADAPT na uitzending vindt plaats op 7 juni, 5 juli, 6 september, 4 oktober, 8 november en 6 december.

Wie geven ADAPT?

Bedrijfsmaatschappelijk werkers (burger en militair) met affiniteit voor de doelgroep geven de pilot ADAPT (After Deployment Adaptive Parenting Tools). Zij zijn speciaal opgeleid om deze training te kunnen geven.

Aanmelden kan nu!

Bent u militair of partner van een militair en wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen via adapt@mindef.nl.