Weblog oefening Alert 2015

Defensiehandjes en maniertjes

De oudste vriend en vijand van ons land: water. Gisteren stond dit gevaar centraal bij oefening Alert 2015. Opnieuw werden de civiel-militaire handen ineengeslagen om dreigende situaties te stabiliseren.

Wie: eerste luitenant Johanna van Waardenberg
Wat: redacteur Mediacentrum Defensie

Ik zie beschadigde dijken en ondergelopen polders. Weer een realistisch scenario. Defensie is dit keer druk in de weer met het waterschap.

Bij dit soort ‘hoog water’-calamiteiten ondersteunt de krijgsmacht deze instantie met handjes en groot materieel. Op verschillende locaties zie ik grote imposante machines staan. Hijskranen, pontons, 4-tonners en een mattenlegger. Niet iedereen heeft dit soort spullen in de ‘achtertuin’ staan. Maar Defensie wel!

Zandzakken

101 Geniebataljon heeft van alles uit de kast getrokken voor het nationaal belang. Het loopt exact zoals het in het echt zou gebeuren. Zandzakken worden met hijskranen geladen en met vrachtwagens getransporteerd. De onder water gelopen gebieden zijn toegankelijk via pontons en de mannen van 44 Pantserinfanteriebataljon helpen met het vullen en plaatsen van zandzakken.

In het echt

Tussen de acties door praat ik met Harold van Oosten. Hij is teamleider beheer en onderhoud van het waterschap in Groningen. Dat ondersteuning van Defensie noodzakelijk is bij dit soort calamiteiten ondervond hij in 2012 aan levende lijve. Bij een dreigende doorbraak van de dijken langs het Eemskanaal en het Winschoterdiep dat jaar hielp de krijgsmacht ook.

Militairen stapelen zandzakken tijdens oefening Alert 2015.

Zandzakken stapelen met groot materieel en militaire handjes.

Uitgelijnd en strak

Grote calamiteiten vragen volgens Harold veel van mensen. Extra handjes zijn dan noodzakelijk. En die hebben wij binnen onze Defensieorganisatie. Zo blijkt ook tijdens Alert 2015. Harold vertelt dat hij zelf wel duidelijk verschillen ziet tussen zijn organisatie en Defensie. Hij wijst naar de rugzakken van de infanteristen. Uitgelijnd en strak naast elkaar liggen de tassen op de grond. “Die van ons liggen door het hele veld”, grapt hij.

Rap

Het verschil tussen beide partijen zie ik de hele dag terugkomen. Een luitenant roept naar zijn manschappen dat ze moeten ‘instijgen’, instappen in militair jargon. Een paar minuten later zitten de mannen keurig in de vrachtwagen te wachten. Na elk bevel volgt rap een actie. Uitvoeren mars! Een eigenschap die volgens Harold belangrijk is bij grote crises. Hard werken en de militaire manier van communiceren zijn pluspunten. Ik hoor hem praten over een vast aanspreekpunt en een gedisciplineerde en beleefde vorm van werken.

KaDi-wagen

Zelfs als de KaDi-wagen van Defensie langskomt. Deze mobiele snackbar van de krijgsmacht rijdt tijdens oefeningen rond om de militairen van warme koffie en een broodje worst te voorzien. En dan valt het ook mij op. Zelfs voor de KaDi-wagen staan de mannen keurig, recht in een rij te wachten. Eigenlijk ook wel logisch. Want militair ben je altijd en overal. Zelfs als je honger hebt.

Ik bericht de komende dagen vaker vanuit Groningen en Friesland over Alert 2015.

Groetjes, Johanna