Landmacht experimenteert in oefendorp met technologie

Het militaire oefendorp Marnehuizen is deze week tijdelijk uitgerust met hedendaagse technologie. Dit is speciaal gebeurd zodat de landmacht kan oefenen in omstandigheden, zoals die mogelijk voorkomen in uitzendgebieden.

2 hackers.
©Gerard van Oosbree, Dutch Defence Press
Hackers van de binnenkort op te richten cema-compagnie.

Zo is een huis in het dorp in Noordwest Groningen voorzien van computers en bewakingscamera’s. De bewoners hebben mobiele telefoons. Door het dorp van deze technologie te voorzien, is in te schatten welke risico’s militairen in missiegebieden lopen. Er wordt echter ook bekeken welke kansen die technologie biedt.

De afgelopen week heeft het zogenaamde Tactical Information Manoeuvre Team (TIMT) kunnen ervaren hoe alles in zijn werk gaat. Dit is een experimenteel samengesteld team. Infanteriemilitairen werken samen met bijvoorbeeld ICT-deskundigen, gedragsexperts en analisten. Zij kregen verschillende fictieve scenario’s te verwerken.

Nieuwe dimensies

De toevoeging van de technologie bracht letterlijk nieuwe dimensies met zich mee. Militairen zijn al gewend aan fysieke aspecten. Daar kwamen nu ook de virtuele en cognitieve bij. De virtuele dimensie is de wereld van het internet en elektromagnetische golven. De cognitieve verwijst naar hoe mensen denken en beslissingen nemen.

Het TIMT kon er zelf voor kiezen hoe met de aanwezige technologie om te gaan. In plaats van bewakingscamera’s te ontwijken, waren die ook te manipuleren door ze te hacken. Verder konden de teamleden bijvoorbeeld zien hoeveel telefoons er actief waren en dus hoeveel mensen er mogelijk waren. Door IP-adressen te checken, konden zij zelfs de identiteit achterhalen.

In conflicten spelen informatie en technologie een steeds grotere rol. Daarom worden ze ook steeds belangrijker op het tactische niveau en binnen conventionele militaire operaties. Door nu vast te oefenen met fictieve scenario’s wil de landmacht hier zo goed mogelijk op anticiperen.