Gevechtsleiders beoefenen onderschepping gekaapt vliegtuig

Een passagiersvliegtuig gekaapt. Het kan gebeuren. Daarom is de onderschepping ervan vandaag door de gevechtsleiding van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) geoefend. Dat gebeurde met alle civiele en militaire partijen die bij een dergelijk incident in het Benelux-luchtruim betrokken zouden zijn.

Grote ruimte met militairen achter computerschermen.
Het Air Operations Control Station Nieuw Milligen.

De Belgische gevechtsleiding onderschepte met F-16’s in het eigen luchtruim een Hercules C-130 van de Belgische Luchtmacht. Het transporttoestel fungeerde als het vliegtuig dat op weg naar Spanje plotseling van de route afweek en niet meer reageerde op radio-oproepen.

Zodra het toestel het Nederlandse luchtruim invloog, nam de Nederlandse luchtgevechtsleiding de onderschepping over, terwijl beide Belgische jachtvliegtuigen het ‘passagierstoestel’ escorteerden.

Nederland, België en Luxemburg

Tijdens deze oefening passeren uiteenlopende procedures de revue. Ze zijn van groot belang vanwege het overdragen van verantwoordelijkheden tussen België en Nederland.

Beide landen leveren bij toerbeurt jachtvliegcapaciteit voor de gezamenlijke luchtruimbewaking van Nederland, België en Luxemburg. Voor deze zogenoemde QRA-taak (Quick Reaction Alert) zet Nederland jachtvliegtuigen in van de vliegbases Leeuwarden en Volkel. In België wordt gevlogen vanaf de vliegbases Kleine-Brogel en Florennes.

Neerstorten

De Nederlandse luchtgevechtsleiding en die in het Belgische Glons coördineren elk de bewaking in hun eigen luchtruim. Ze werken in Europa samen zodra ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een naburig land dreigen te vliegen. Zo valt er snel te reageren bij een mogelijke dreiging. Denk aan het laten neerstorten van een passagierstoestel op een grote stad.

Vanaf 2017 geeft de nationale autoriteit van het land in wiens luchtruim de dreiging zich voordoet, een inzetopdracht aan de QRA. Het grondgebied waarboven de inzet plaatsvindt, is bepalend voor wie de regie heeft over de inzet. Belgische jachtvliegtuigen handelen dus in opdracht van de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie als zij in het Nederlandse luchtruim een toestel volgen.