Jaarplan Kustwacht Caribisch Gebied zet in op lange termijn-financiering

Versterking van het (maritiem) Intelligence Gestuurd Politieoptreden, integriteitsbeleid en de samenwerking met partners als justitie en politie. Dat zijn enkele van de speerpunten voor 2020 voor de Kustwacht Caribisch Gebied. Het tegengaan van drugssmokkel en illegale migratie, vooral uit Venezuela, staan eveneens hoog op de agenda, net als de search and rescue-taak. In 2020 werkt de kustwacht verder aan de vervanging van de walradar en de capaciteit voor verkenningen vanuit de lucht.

Een patrouilleschip vaart in het Caribisch gebied. Aan beide kanten van het water kleurrijke huizen en gebouwen.
Archief: Zr.Ms. Holland, een van de patrouilleschepen. Ze worden onder meer ingezet als stationsschip in het Caribisch gebied.

De Rijksministerraad stemde vandaag in met het Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied. Dat gebeurde op voorstel van minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie. Naast goed materieel moet de Kustwacht Caribisch Gebied ook over voldoende personeel beschikken. Dan is het mogelijk om in de toekomst 24/7 operationeel inzetbaar te zijn en informatie-gestuurd op te treden in het maritieme domein.

Militaire politie controleert een vissersboot met bananen.
Archief: controle van een vissersboot met bananen uit Venezuela, op weg naar Bonaire.

Duurzame financiering

Tevens is er aandacht voor de duurzame financiering van een toekomstbestendige Kustwacht. Inmiddels zijn er afspraken over de financiering van de vervangingscapaciteiten in het Lange Termijn Plan 2019 – 2028 tussen de 4 deelnemende landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nederland had reeds financiële middelen toegezegd voor de gezamenlijke financiering van de vervangingsinvesteringen. De andere 3 landen gaan volgens een ‘ingroeimodel’ ook bijdragen. Hiermee wordt de continuïteit van de taakuitvoering van de Kustwacht geborgd.

Boot met 3 bemanningsleden van de Kustwacht Aruba.
Archief: Kustwacht Aruba.

Recordhoeveelheid drugs

Bijleveld benadrukt dat de kustwacht in het Caribisch gebied in een zeer onrustige omgeving opereert, onder soms gevaarlijke omstandigheden voor het personeel. De toestroom over zee van vreemdelingen uit Venezuela groeit. De kustwacht kan met haar beperkte middelen en mensen niet iedereen onderscheppen die illegaal naar de Benedenwindse eilanden komt. De kustwacht onderschepte vorig jaar een recordhoeveelheid drugs en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Voor de rechtshandhaving is het essentieel dat de 4 landen in het Koninkrijk blijven investeren in de Kustwacht.

Embleem Dash 8 Maritime Patrol Aircraft.
De kustwacht beschikt ook over vliegtuigen.

Blinde vlekken

Sinds 2019 ondersteunt de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied de Kustwacht Caribisch Gebied bij de bewaking van de maritieme grenzen. Dat gebeurt via extra vaardagen van het stationsschip en inzet van zowel de Curaçaose als en Arubaanse Militie. Die helpen tot het eind van dit jaar de dienstploegen van de Kustwacht Caribisch Gebied op Aruba en Curaçao.

Volgens Bijleveld is het zaak nog wel de zogenoemde blinde vlekken in het huidige detectiesysteem aan te pakken. Die worden veroorzaakt door de verouderde walradarcapaciteit, onvoldoende mogelijkheden voor patrouilles vanaf Bonaire en een gebrek aan permanent cameratoezicht. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2019 eenmalig geld vrijgemaakt om de Benedenwindse eilanden te helpen bij de Venezuela-gerelateerde (migratie)problematiek. Van het beschikbaar gestelde geld koopt de kustwacht mobiele radars, camera’s en drones en wordt op Bonaire een botensteiger gebouwd.