Grote oefenevacuatie vanaf cruiseschip (met fotogalerij)

Je moet er niet aan denken: vele opvarenden evacueren van een cruiseschip op zee in nood. Of beter gezegd: je wilt er niet aan denken, maar het moet juist wel. Daarom oefenden zo’n 10 (crisis)organisaties vandaag de massale evacuatie vanaf een ferry op de Noordzee bij Hoek van Holland. Dat gebeurt eens in de 5 jaar.

“Met jaarlijks inmiddels 260.000 scheepsbewegingen op de Noordzee neemt echter het risico’s op incidenten of calamiteiten ook toe. Daar moeten we maximaal op voorbereid zijn en daarom oefenen we hier”, zei minister Ank Bijleveld-Schouten. Ze keek mee met Livex 2019 vanaf hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms. Luymes.

Infographic Livex 2019 met de deelnemende varende eenheden (Kustwacht, KNRM, politie, havenbedrijven) en vliegende eenheden (politie, Defensie en Kustwacht).
Infographic met deelnemende varende en vliegende eenheden Livex 2019.

Vanaf het marineschip zag ze hoe ruim 400 mensen van P&O-ferry Pride of Hull werden gered. De opvarenden verlieten het 215 meter lange schip op de meest uiteenlopende manieren. Zo konden mensen weg met de sloepen die aan weerszijden hangen. Ook het evacuatiesysteem werd geactiveerd (opblaasbare glijbaan en vlotten). Zij werden onder meer opgevangen door reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). En dan waren er nog tientallen mensen die de ferry per heli konden verlaten.

Tientallen evacuees worden met reddingboot Jeanine Parqui van de KNRM in veiligheid gebracht.
Tientallen evacuees worden met reddingboot Jeanine Parqui van de KNRM in veiligheid gebracht.

Ogen in de lucht en op zee

De operatie werd gecoördineerd vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder. Zo dirigeerde het de reddingsboten naar de opvanglocatie in Hoek van Holland. Het patrouillevliegtuig van de Kustwacht fungeerde als ogen uit de lucht. Vanaf zee kan in voorkomend geval de ook aanwezige Luymes die taak vervullen.

Defensie was als beheerder van de Kustwacht nauw betrokken bij de oefening. Naast het marineschip deden er bijvoorbeeld ook mariniers mee. Een helikopter hees hen per reddingskabel van boord en de mariniers oefenden zo direct het zogenoemde hoisten.

Bijleveld: “Wij hebben de grondwettelijke taak om onze belangen te beschermen en ons land veilig te houden. Die belangen zijn nauw verbonden met de Noordzee.”

Naast de kustwacht en de KNRM deden ook partners als het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de civiele hulpdiensten vandaag mee. Bijleveld: “We doen het echt samen; onze vaarwegen veilig houden en onze grenzen bewaken. Vandaag zag je mooi hoe dat in de praktijk gebeurt.”

De beide aanwezige ministers zien toe op het afvoeren van een 'gewond geraakte' opvarende.
De beide aanwezige ministers zien toe op het afvoeren van een 'gewond geraakte' opvarende.

Verantwoordelijkheden op papier

De Livex werd ook aangegrepen voor het bekrachtigen van de nieuwe Regeling Organisatie Kustwacht Nederland. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (beleidsverantwoordelijk) en Bijleveld tekenden deze aan boord van de Luymes. Hierin staat de inrichting van het samenwerkingsverband Kustwacht beschreven. Het gaat daarbij met name om de verantwoordelijkheidsverdeling van de 6 betrokken departementen en andere diensten. De vorige regeling stamde uit 2006 en sindsdien is er veel veranderd.