Defensie 20 lichte ontsmettingssystemen rijker

Er zijn nieuwe systemen om mensen, materieel en terreinen sneller en effectiever te ontsmetten. Ze zijn niet alleen bedoeld bij militaire inzet. Ontsmetting is ook cruciaal bij bijvoorbeeld terroristische aanslagen met vuile bommen, industriële branden waarbij giftige stoffen vrijkomen of ongevallen tijdens gevaarlijke-stoffentransport. De eerste 9 zijn sinds gisteren in handen van de landmacht.

De totaal 20 ontsmettingssystemen komen in gebruik bij eenheden die worden ingezet bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen.

De ministers van Defensie, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie sloten eerder een convenant. Dit ging over de beschikbare militaire capaciteit voor civiele rampenbestrijdingen en crisisbeheersing onder civiel gezag. Het leidde tot afspraken over de uitbreiding van CBRN-capaciteit bij de krijgsmacht.

Het Defensie Expertise Centrum CBRN en het Duitse Kärcher Future Tech ontwikkelde de nieuwe systemen. TNO testte ze op effectiviteit. Het Materieel-Logistiek Commando Landonderwierp, in samenwerking met de operationele gebruikers, het systeem aan testen om de operationele bruikbaarheid vast te stellen.