Hoogwateralarm in Oost-Nederland (video)

Deining en Doorbraak loopt ten einde. Defensie hielp tijdens deze oefening voorkomen dat grote delen laaggelegen land langs de rivieren Rijn, IJssel en Lek zogenaamd onder water kwamen te staan. Het scenario is niet onwaarschijnlijk. Zo'n 22 jaar geleden spande het er echt om en moest bijna een kwart miljoen Nederlanders worden geëvacueerd.

militairen geven zandzakken door

Militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade helpen bij het verstevigen van een dijk met zandzakken.

Hoogtepunt van de oefening die maandag begon, vormde gisteren de inspectie van niet minder dan 1147 kilometer rivierdijk door 1.000 dijkwachten van 5 waterschappen.

ScanEagle

De dijken werden vanuit de lucht in de gaten gehouden met een ScanEagle.

Denkkracht, handen en hulpmiddelen

43 Gemechaniseerde Brigade werd ingezet in de Veiligheidsregio IJsselland. Volgens het scenario kon het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) de crisis door het hoge water niet alleen het hoofd bieden. Daarom werd ondersteuning aangevraagd bij Defensie. Die steun kwam er, want de krijgsmacht is een structurele veiligheidspartner voor civiele autoriteiten bij de bestrijding van rampen en crises.

Defensie leverde op verzoek denkkracht, handen en hulpmiddelen. 10 Natresbataljon vulde het dijkleger van het WDOD aan. Militairen van 11 Pantsergeniebataljon leverden capaciteit voor herstel en controle van de dijken met de grondradar. JISTARC (van het Operationeel Ondersteuningscommando Land) hield de overspanningen vanuit de lucht in de gaten met een ScanEagle.

Chinook brengt zand voor dijkversteviging

Een Chinook-transporthelikopter brengt zand bij een bedreigde dijk.

Zand

Het Defensie Helikopter Commando leverde een Chinook-transporthelikopter, die op het kritieke moment via de lucht zand bracht. Zo kwamen duizenden kilo's via netladingen op plaatsen waar anderen op dat moment niet konden komen. Militairen van 11 Luchtmobiele Brigade zorgden er met het Mobile Air Operations Team voor dat die ladingen onder de heli werden bevestigd en op de juiste plek werden gedropt.

Aan de oefening deden 5 waterschappen mee, 4 veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie.

Deining en Doorbraak is morgen afgelopen.