Taken in Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

PAX-berichten beroepsvaart via Maritime Single Window

Als kapitein, reder of scheepsagent kunt u uw PAX-berichten (passagiers- en bemanningsgegevens) per 1 december 2016 alleen nog digitaal melden bij de Koninklijke Marechaussee. Dit gaat dan via het systeem Maritime Single Window (MSW).

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie over de aankomende wijzigingen en wat u kunt doen ter voorbereiding hierop.

Single window

In het MSW levert u de gegevens 1 keer aan, waarna het voor meerdere overheidsinstanties zoals Douane, Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie beschikbaar is. De eis dat de gegevens elektronisch aangeleverd moeten worden via zo’n single window, komt uit de Meldingsformaliteitenrichtlijn (2010/65/EU).

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.