Toezicht Europese buitengrenzen

De Koninklijke Marechaussee levert een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de Europese buitengrenzen. Binnen Nederland op de luchthavens en in de havens. Ook werkt de marechaussee buiten Nederland aan de bewaking van de Europese buitengrenzen. Hiervoor werkt zij intensief samen met andere Europese grensbewakingsinstanties.

Frontex

Nederland maakt deel uit van het Europese agentschap Frontex. Frontex bewaakt de Europese buitengrenzen. De organisatie coördineert gezamenlijke operaties op land, zee en in de lucht. De marechaussee is de Nederlandse vertegenwoordiger bij Frontex.  Deze grenscontroles vinden plaats naast de grenscontroles die de landen zelf uitvoeren.