Toezicht Europese buitengrenzen

De Koninklijke Marechaussee levert een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de Europese buitengrenzen. Binnen Nederland op de luchthavens en in de havens. Ook werkt de marechaussee buiten Nederland aan de bewaking van de Europese buitengrenzen. Hiervoor werkt zij intensief samen met andere Europese grensbewakingsinstanties.

Frontex

Nederland maakt deel uit van het Europese agentschap Frontex. Frontex bewaakt de Europese buitengrenzen. De organisatie coördineert gezamenlijke operaties op land, zee en in de lucht. De marechaussee is de Nederlandse vertegenwoordiger bij Frontex.  Deze grenscontroles vinden plaats naast de grenscontroles die de landen zelf uitvoeren.

Het Border Security Team helpt bij de registratie van vluchtelingen op Chios.

Het Border Security Team helpt bij de registratie van vluchtelingen op Chios.

Border Security Team

Sinds februari 2016 biedt Nederland aan Frontex en Griekenland een Border Security Team (BST). Het BST is geplaatst op het Griekse eiland Chios. Door de verhoogde  instroom van immigranten ondersteunt het BST de Griekse overheid bij het identificatie- registratie- en screeningsproces. Het grensbewakingsteam staat onder leiding van de marechaussee en bestaat verder uit personeel van de marine, Zeehavenpolitie en Immigratie- en Naturalisatiedienst.