Schengen Informatiesysteem

Het Schengen Informatiesysteem (SIS II) is een computersysteem waarmee de grensbewakers van de Koninklijke Marechaussee, de Douane en Nationale Politie binnen het Schengengebied informatie kunnen uitwisselen. Het systeem compenseert het wegvallen van de interne grenscontroles in het Schengengebied en maakt zo vrij verkeer van personen in dit gebied mogelijk.

SIS II geeft bevoegde autoriteiten informatie over personen die geen recht hebben om in het Schengengebied te verblijven, of gezocht worden voor (betrokkenheid bij) criminele activiteiten. Het systeem bevat ook informatie over vermiste personen. In het bijzonder kinderen en kwetsbare personen die bescherming nodig hebben.

Daarnaast staat in SIS II informatie over objecten zoals auto’s, wapens, boten en identiteitsdocumenten die zijn verloren, gestolen of gebruikt bij criminele activiteiten.