PAX-berichten beroepsvaart via Maritime Single Window

Als kapitein, reder of scheepsagent kunt u uw PAX-berichten (passagiers- en bemanningsgegevens) digitaal melden bij de Koninklijke Marechaussee. Dit gaat via het systeem Maritime Single Window (MSW).

Single window

In het MSW levert u de gegevens 1 keer aan, waarna het voor meerdere overheidsinstanties zoals Douane, Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie beschikbaar is. De eis dat de gegevens elektronisch aangeleverd moeten worden via zo’n single window, komt uit de Meldingsformaliteitenrichtlijn (2010/65/EU).

Op de website van Rijkswaterstaat (Engels) vindt u meer informatie over het Maritime Single Window-systeem.

Zie ook