Gegevens opvarenden beroepsvaart en pleziervaart

In de beroepsvaart en pleziervaart krijgt u als schipper te maken met grenstoezicht in de havens van Nederland. De Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond controleren bij het invaren en uitvaren van Nederland de gegevens van uw bemanning en passagiers.

Het digitaal aanleveren van de bemanningslijst en passagierslijst zorgt voor een snelle afhandeling. Daarom aan u het verzoek de gegevens zoveel mogelijk digitaal aan te leveren.

Beroepsvaart

Als schipper in de beroepsvaart geeft u de gegevens van bemanning en passagiers door via de IMO Crew-Passengerlist. U kunt deze aanvragen via dutch.immigration@mindef.nl. De Userguide IMO Crew-Passengerlist helpt u bij het invullen van de gegevens.

De marechaussee en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond gebruiken voor de grensbewakingstaak het Zeehaven Uitbreidbaar Informatie Systeem (ZUIS-informatiesysteem). ZUIS helpt bij een efficiënte uitvoering van het grenstoezicht. De bemanningslijst en passagierslijst die u via de IMO Crew Passengerlist doorgeeft, komen in dit systeem te staan.

Pleziervaart

Als schipper in de pleziervaart geeft u de gegevens van opvarenden door aan het Maritieme BackOffice via het 'Aanmeldformulier pleziervaart'.

Aanmelden visumplichtige opvarenden

Visumplichtige opvarenden moet u met een apart formulier aanmelden:

Grenstoezicht havens Rotterdam-Rijnmond

De grensdoorlaatpost Rotterdam-Havens van de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond voert het grenstoezicht in de Rotterdamse havens uit.

Vaart u een van de volgende havens binnen, dan heeft u te maken met de grensdoorlaatpost en moet u de bemanning en passagiers aanmelden:

 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Vlaardingen
 • Maassluis
 • Rozenburg
 • Botlek- en Europoortgebied
 • Hellevoetsluis
 • Stellendam en Capelle a/d IJssel
 • Krimpen a/d IJssel
 • Slikkerveer
 • Ridderkerk

Contactgegevens Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond:

Telefoon: (088) 964 27 20
Fax: (010) 275 01 21
E-mail: rotterdam@dutch-immigration.nl

Grenstoezicht overige havens in Nederland

De Koninklijke Marechaussee voert de grensbewaking uit in alle overige havens van Nederland.

Contactgegevens Koninklijke Marechaussee:

Telefoon: 0800-1814
Fax: (020) 603 87 09
E-mail: dutch.immigration@mindef.nl