Gegevens opvarenden beroepsvaart en pleziervaart

In de beroepsvaart en pleziervaart krijgt u als schipper te maken met grenstoezicht in de havens van Nederland. De Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond controleren bij het invaren en uitvaren van Nederland de gegevens van uw bemanning en passagiers.

Het digitaal aanleveren van de bemanningslijst en passagierslijst zorgt voor een snelle afhandeling. Daarom aan u het verzoek de gegevens zoveel mogelijk digitaal aan te leveren.

Beroepsvaart

Als schipper in de beroepsvaart geeft u de gegevens van bemanning en passagiers door via de IMO Crew-Passengerlist. U kunt deze aanvragen via dutch.immigration@mindef.nl. De Userguide IMO Crew-Passengerlist helpt u bij het invullen van de gegevens.

De Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie gebruiken voor de grensbewakingstaak het Maritiem Single Window. Ook maken zij gebruik van het Advanced Passenger information systeem (API systeem) en het Zeehaven  Uitbreidbaar Informatie Systeem (Zuis). De bemanningslijst en passagierslijst die u via de IMO Crew Passengerlist doorgeeft, komen in deze systemen te staan.

Pleziervaart

Als schipper in de pleziervaart geeft u de gegevens van opvarenden door aan het Maritieme BackOffice via het 'Aanmeldformulier pleziervaart'.

Aanmelden visumplichtige opvarenden

Visumplichtige opvarenden moet u met een apart formulier aanmelden:

Grenstoezicht havens Rotterdam-Rijnmond

De grensdoorlaatpost Rotterdam-Havens van de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond voert het grenstoezicht in de Rotterdamse havens uit.

Vaart u een van de volgende havens binnen, dan heeft u te maken met de grensdoorlaatpost en moet u de bemanning en passagiers aanmelden:

 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Vlaardingen
 • Maassluis
 • Rozenburg
 • Botlek- en Europoortgebied
 • Hellevoetsluis
 • Stellendam en Capelle a/d IJssel
 • Krimpen a/d IJssel
 • Slikkerveer
 • Ridderkerk

Grenstoezicht overige havens in Nederland

De Koninklijke Marechaussee voert de grensbewaking uit in alle overige havens van Nederland.

Contact