Samenvatting In het belang van Nederland

Samenvatting van de nota 'In het belang van Nederland' waarin de minister van Defensie voor een operationeel en financieel duurzame krijgsmacht kiest.