In the interest of the Netherlands (Engels)

Engelstalige versie van de nota 'In het belang van Nederland' waar de minister van Defensie voor een operationeel en financieel duurzame krijgsmacht kiest.