Noodsituatie pijpleiding melden

Ondergrondse leidingen zijn een veilige, milieubewuste en bedrijfszekere manier van transport van vloeibare brandstoffen. Ondanks continue bewaking en intensief onderhoud is een ongeluk zoals een lekkage niet uit te sluiten.

DPO bewaakt 24 uur per dag, 7 dagen per week het ondergrondse pijpleidingnetwerk.

Infographic Wat te doen bij een lekkage? 1: stop direct met (graaf)werkzaamheden. 2: ontruim de gevarenzone. 3: bel 112 en alarmeer plaatselijke hulpdiensten. 4: waarschuw DPO via noodnummer (010)  506 15 55. 5: geef locatie en grootte van het lek door. 6: zet wegen naar de gevarenzone af en leidt verkeer om. 7: houdt omstanders op afstand. 8: verwijder ontstekings- en warmtebronnen uit gevarenzone. 9: sluit ramen en deuren om (stank)overlast te beperken.

Continue bewaking

Graafwerkzaamheden in gebieden waar leidingen lopen zijn een extra risico voor bijvoorbeeld lekkages. Deze kunnen verontreiniging van bodem, stankoverlast in de omgeving en hoge (ontsmettings)kosten veroorzaken.

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) bewaakt 24 uur per dag, 7 dagen per week het pijpleidingnetwerk in de grond. Dit doet zij vanuit een bemande centrale controlekamer op het depot Pernis in Poortugaal. De centrale controlekamer kan het netwerk bedienen,  indien nodig in noodsituaties stoppen, meldingen beoordelen en schakelt als dat nodig is, direct technische specialisten en hulpdiensten in.

Onderhoud in het depot Pernis in Poortugaal.
Onderhoud in het depot Pernis in Poortugaal.