Graafmelding

Aannemers, agrariërs en particulieren graven heel wat af in de grond. Bijvoorbeeld voor de bouw van viaducten, bruggen, wegen of het leggen van kabels. Dit gebeurt ook in gebieden waar leidingen van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) liggen.

Als u machinale graafwerkzaamheden in de grond gaat of laat uitvoeren, bent u volgens de wet WIBON verplicht dit vooraf te melden bij het Kabel en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) van het Kadaster. WIBON staat voor de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netwerken.

Geef machinale graafwerkzaamheden 20 tot 3 werkdagen voor start door aan het Kadaster.

De graafmelding (KLIC-melding) komt vanuit het Kadaster bij DPO binnen. Er wordt dan automatisch een brief aangemaakt en naar u toegestuurd. In deze brief staat dat de pijpleidingopzichter contact met u opneemt om de graafactiviteiten door te spreken. Samen met de opzichter maakt u afspraken hoe u de werkzaamheden in de buurt van de leiding kunt uitvoeren.

U krijgt ook een overzicht van netbeheerders. Dit zijn de eigenaren van kabels en leidingen in het terrein waar u gaat graven.

Afhankelijk van de locatie waar u gaat graven, ontvangt u dus informatie over kabels en leidingen van netbeheerders en DPO. Als u de graafwerkzaamheden gaat uitvoeren moet deze kabel- en leidinginformatie op locatie aanwezig zijn.

Melden: 20 tot 3 werkdagen vooraf

Machinale graafwerkzaamheden meldt u 20 tot 3 werkdagen voordat u start met graven bij het Kadaster. Zo krijgt u altijd actuele kabel- en leidinginformatie.

Meer informatie

Meer informatie over graafmeldingen staat op de website van het Kadaster.
Het KLIC-productplan 2017-2019 (PDF, 787 KB) beschrijft de huidige en toekomstige ontwikkelingen over het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Via KLIC geeft het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen.