Opleiden en trainen Curaçaose en Arubaanse Militie

De marine ondersteunt bij de opleiding en training van de Curaçaose en Arubaanse Militie.

Uit de opleiding en training van de Curaçaose en Arubaanse Militie komen miliciens en kaderleden die dan deel uitmaken van de professionele militie. Curaçao of Aruba kan deze mensen inzetten om bepaalde taken uit te voeren. Zoals het bijdragen aan de veiligheid op de eilanden. Het doel van de dienstplicht en het sociaal vormende traject is om de kansen van kansarme Antilliaanse jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

Opleiding Curaçaose en Arubaanse Militie

De Curaçaose Marinekazerne Suffisant en Arubaanse Marinierskazerne Savaneta van het Commandement der Zeemacht Caribisch Gebied verzorgen de opleidingen tot milicien. Cursisten beginnen met 6 maanden militaire vorming in de Elementaire Vakopleiding (EVO). Daarna volgen zij de Civiele Vakopleiding (CVO).

De EVO is gebaseerd op de eisen van het Korps Mariniers. Karaktereigenschappen als discipline, verantwoordelijkheidsbesef, fysieke en mentale vorming en doorzettingsvermogen staan tijdens de opleiding centraal. Na het succesvol afronden van de EVO, krijgt de dienstplichtige zijn baret van de Curaçaose of Arubaanse Militie uitgereikt.

De jongeren die de EVO en CVO hebben gehaald, kunnen een verzoek indienen voor de Voortgezette Vak Opleiding (VVO). Deze opleiding van 5 maanden stoomt de jongeren klaar voor functies als korporaal bij de Curaçaose of Arubaanse Militie.