Jubileumboek voor 75-jarig bestaan Militair Revalidatie Centum Aardenburg

Het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn vierde dit jaar het 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan verscheen het jubileumboek ‘Samen op eigen kracht’, van de hand van Elsa Miedema. De commandant van het revalidatiecentrum kolonel Léon Jans overhandigde vandaag in Den Haag het 1e exemplaar aan Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.

Eichelsheim omschreef het Militair Revalidatie Centrum (MRC) als een van de beste centra van Europa. “Eén waar Defensie en ik trots op zijn.” Hij verwees vervolgens naar de titel van het jubileumboek. “ 'Samen op eigen kracht' vangt de kern van het MRC in 4 woorden. Iedereen werkt op eigen kracht aan herstel. Maar echte kracht bestaat uit de samenwerking van patiënten en behandelaars.”

In het boek wordt onder meer de geschiedenis van het MRC beschreven, met speciale aandacht voor de mensen binnen de organisatie. Verschillende (oud-)werknemers en revalidanten komen aan het woord. Zij belichten de zware weg die revalidanten af moeten leggen naar herstel. Maar ook de warme kant wordt belicht. Denk aan het persoonlijk contact, maar ook de warme baden die het centrum rijk is.

Verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en vertrouwen

Kolonel Jans vatte de inhoud van het boek samen met de woorden verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en vertrouwen. Daarmee legde hij een link naar de functie van de CDS, als hoogste vertegenwoordiger van de strijdkrachten. “Dit boek gaat over verantwoordelijkheid voor onze militairen, voor de best mogelijke zorg als zij gewond raken op missie of tijdens trainingen. Dit boek gaat over inzetbaarheid, waarin wij als MRC ondersteunen in het weer inzetbaar maken van onze militairen. Dit boek gaat over vertrouwen, dat als er wat met de militair gebeurt, hij kan rekenen op de best mogelijke revalidatiezorg in Nederland."

Ontwikkeling

Het MRC Aardenburg is een van de 1e naoorlogse Nederlandse revalidatiecentra. Zowel militairen als burgers konden vanaf dat moment terecht op het landgoed in Doorn. Sindsdien heeft het centrum zich flink ontwikkeld, zowel qua zorg als qua techniek. Deze ontwikkelingen komen ook aan bod in het werk.

Bij het 60-jarig jubileum verscheen ook al een boekwerk. Deze uitgave ging vooral in op de geschiedenis van het terrein en de gebouwen van het MRC. In het werk van Miedema staan vooral de mensen die er werken centraal.