Informatie voor verwijzers

U kunt als huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts uw patiënten verwijzen naar het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg. Dat kan voor een consult, advies of behandeling.

Revalidatie orthopedisch en/of neurologisch trauma

Onze revalidatieartsen en therapeuten zijn medisch specialistisch en kundig op het gebied van orthopedisch en neurologisch trauma. De behandeling wordt gegeven door een behandelteam dat nauw samenwerkt onder leiding van revalidatieartsen. Het behandelteam bestaat uit verschillende therapeuten:

 • ergotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • logopedist;
 • psycholoog;
 • sporttherapeut;
 • maatschappelijk werker;
 • activiteitentherapeut;
 • seksuoloog;
 • verpleging;
 • orthopedisch instrumentmaker.

Zij begeleiden de revalidant bij het voorbereiden op de terugkeer naar operationele inzetbaarheid of het dagelijks leven.

Het revalidatiecentrum biedt verschillende behandelvormen

Na het 1e consult bepaalt de revalidatiearts samen met de revalidant welke vorm van behandeling het beste is.

 • Poliklinisch (dagbehandeling).
 • Klinisch (verpleegcentrum): het verpleegcentrum is voor revalidanten die veel zorg nodig hebben en daardoor niet naar huis kunnen. In het centrum is 24 uur per dag, 7 dagen in de week verpleging aanwezig.
 • Voor militairen is er een poliklinisch centrum (van maandag tot en met vrijdag). Dat is de Barak. Hier verblijven militaire revalidanten die te ver van het revalidatiecentrum wonen om dagelijks heen en weer te reizen.

U kunt uw patiënt voor de behandelvormen aanmelden via de zorgmail van het afsprakenbureau of via Zorgdomein. Voor telefonisch overleg met een van de revalidatieartsen kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau.

Contactgegevens afsprakenbureau

Het afsprakenbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Telefoon: (0343) 59 86 00.
Zorgmail: militairrevalidatiecentrumaardenburg@zorgmail.nl

Wachttijden

Bekijk de wachttijden bij het Militair Revalidatiecentrum (MRC).

MRC biedt ook