Informatie voor verwijzers

U kunt als huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts uw patiënt verwijzen naar het Militair Revalidatie Centrum voor een consult, advies of behandeling.

Het revalidatiecentrum biedt de volgende behandelvormen:

  • Poliklinisch (dagbehandeling): tijdens een eerste consult bepaalt de revalidatiearts, samen met de patiënt, welke vorm van behandeling het meest geschikt is.
  • Klinisch (verpleegcentrum): het verpleegcentrum is voor patiënten die veel zorg nodig hebben en daardoor  niet naar huis kunnen. In het centrum is 24 uur per dag verpleging aanwezig.
  • De Barak (alleen voor militairen, opname van maandag tot en met vrijdag): hier verblijven vaak (militaire) patiënten die te ver van het revalidatiecentrum wonen. Na een eerste consult bepaalt de revalidatiearts of de patiënt in dagbehandeling komt of intern in De Barak verblijft.

U kunt uw patiënt voor alle behandelvormen aanmelden via fax of zorgmail van het afsprakenbureau. Ook voor telefonisch overleg met een van de revalidatieartsen kunt u contact opnemen met het afsprakenbureau.

Contactgegevens afsprakenbureau

Het afsprakenbureau is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Telefoon: (0343) 59 86 00.
Fax: (0343) 59 84 13.
Zorgmail: militairrevalidatiecentrumaardenburg@zorgmail.nl