Wachttijden revalidatiecentrum

Omdat het Militair Revalidatie Centrum (MRC) een aantal subspecialisaties heeft zijn er verschillende wachttijden voor een 1e (diagnostisch) bezoek aan de revalidatiearts.

Om een afspraak te maken met het revalidatiecentrum heeft u een verwijsbrief nodig. U kunt deze per post opsturen (Postbus 185, 3940 AD Doorn) of faxen naar (0343) 59 84 13. De snelste manier is als uw verwijzend arts de brief mailt naar revalidatiecentrumaardenburg@zorgmail.nl. Als het MRC de verwijsbrief heeft ontvangen neemt het afsprakenbureau contact met u op.

Polikliniek

  • 1e algemeen consult bij de revalidatiearts.
  • Intake revalidatie: een multidisciplinair onderzoek, bij chronische (rug- en nek) klachten.
  • Orthopedisch handenspreekuur, ook postoperatief.
  • Quickscan: een multidisciplinair onderzoek bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid op grond van fysieke beperkingen, via Arbeidsrevalidatie/Vroege interventie.
Actuele wachttijden (gemiddeld)
Zorgsoort Wachttijd Soort bezoek
1e algemeen consult 2 dagen consult
Intake revalidatie 14 dagen dagdeel
Orthopedisch handenspreekuur (ook postoperatief) 3 dagen consult
Quickscan 21 dagen arbeidsrevalidatie, dagdeel
Consult duizeligheid 25 dagen uitgebreid consult

Wachttijden juli 2020

Is de wachttijd te lang? Neem dan contact  op met het afsprakenbureau (0343) 59 86 00. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. 

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen (de Treeknorm) is voor het 1e bezoek aan de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken na het 1e consult.

Kliniek

De toegang tot de kliniek verloopt meestal niet via een 1e consult maar is vaak direct geregeld vanuit het ziekenhuis. Deze wachttijd is niet te benoemen omdat die afhangt van veel verschillende factoren.

Het MRC behandelt militairen en burgers. De wachttijden tussen deze groepen kunnen verschillen omdat militairen altijd voor gaan.