Verpleging en patiëntbegeleiding

Tijdens uw verblijf in het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg  (MRC) heeft u een aantal vaste aanspreekpunten. Zo weet u steeds bij wie u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Servicepunt

U kunt met algemene vragen, opmerkingen en klachten terecht bij het servicepunt. Dit beantwoordt vragen van revalidanten, hun familie en andere belangstellenden.

Uw revalidatiearts, physician assistant en verpleegkundige

U kunt met vragen over uw persoonlijke situatie en herstel terecht bij uw behandelend revalidatiearts, physician assistant of een verpleegkundige.

Aanspreekpunt in verpleegcentrum

Verblijft u in het verpleegcentrum? Dan krijgt u een eerstverantwoordelijke verpleegkundige (EVV) toegewezen. Deze maakt, naast uw therapieplan, een verpleegplan. U en uw naaste familie kunnen bij de EVV terecht met vragen over uw situatie.

Bronzen sculptuur van logo revalidatiecentrum.

Het logo van het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg: het lege vlak symboliseert het deel van het lichaam dat niet meer of slecht functioneert. Uit alle ellende komt een krachtig persoon tevoorschijn die de wil heeft iets van het leven te maken.