Verpleging en patiëntbegeleiding

Tijdens uw verblijf in het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg  (MRC) heeft u een aantal vaste aanspreekpunten. Zo weet u steeds bij wie u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Servicepunt

U kunt met algemene vragen, opmerkingen en klachten terecht bij het servicepunt. Dit beantwoordt vragen van revalidanten, hun familie en andere belangstellenden.

Uw revalidatiearts, physician assistant en verpleegkundige

U kunt met vragen over uw persoonlijke situatie en herstel terecht bij uw behandelend revalidatiearts, physician assistant of een verpleegkundige.

Aanspreekpunt in verpleegcentrum

Verblijft u in het verpleegcentrum? Dan krijgt u een eerstverantwoordelijke verpleegkundige (EVV) toegewezen. Deze maakt, naast uw therapieplan, een verpleegplan. U en uw naaste familie kunnen bij de EVV terecht met vragen over uw situatie.