Regeling voor mantelzorgers revalidatiecentrum Aardenburg

Het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg heeft een mantelzorgregeling. Deze regeling leest u op deze pagina.

 • Na een intakegesprek informeert de verpleegkundige, of revalidantenbegeleider de behandelaars over de mantelzorger. De lastmeter van de patiënt wordt ingevuld en in het patiëntendossier opgenomen.
 • Het behandelteam maakt samen met de revalidant en de mantelzorger afspraken over welke rol en welke taken de mantelzorger krijgt. Bij het maken van afspraken staan de revalidatiedoelen altijd voorop. Aanwezigheid en betrokkenheid van de mantelzorger ondersteunen deze doelen en stimuleren het revalidatieproces. De afspraken zijn met de revalidant en de mantelzorger besproken en schriftelijk vastgelegd in het patiëntendossier.
  Let op: het betekent niet dat de mantelzorger altijd actief deel moet nemen. Als alleen de aanwezigheid ondersteunend werkt is dat voldoende. Behandelaars moeten hiervan wel op de hoogte zijn.
 • Deze afspraken geven inzicht in wat de aanwezigheid van de mantelzorger op de verpleegafdeling betekent. Denk daarbij aan aanwezigheid op de kamer, in de huiskamer of bij de ochtendzorg. Maar ook bijvoorbeeld bij de maaltijden, mee-eten en indien nodig zorg in de nacht. Alles is mogelijk, als het maar is vastgelegd en afgesproken.
 • De verpleging is verantwoordelijk voor de mantelzorger. Als deze zich op de afdeling bevindt moet de verpleging hiervan op de hoogte zijn.
 • Als is afgesproken dat de mantelzorger mee-eet, reserveert de verpleging de maaltijd.
 • Bij eventuele overnachting beoordelen de arts en verpleging waar de mantelzorger slaapt.
 • Als de aanwezigheid van een mantelzorger remmend werkt in het revalidatieproces wordt dit door het behandelteam (inclusief verpleging) gesignaleerd en in het team besproken.
 • De eerder gemaakte afspraken worden opnieuw met de revalidant en de mantelzorger besproken. Daarbij worden de doelstellingen benadrukt, net als de rol en taken die de mantelzorger heeft.
 • Als de aanwezigheid remmend blijft werken past de revalidatiearts de afspraken aan. Dit gebeurt in overleg met het team. Afspraken kunnen ook worden opgeschort.
 • Tot slot gelden ook voor de mantelzorger de huisregels van de verpleegafdeling. Deze zijn te vinden in de revalidantenmap en hangen in de huiskamers aan de muur.