Aanvragen medisch dossier

Van iedere revalidant maken wij een medisch dossier aan. In het medisch dossier staat alle informatie over uw behandeling bij het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg. Denk hierbij aan onderzoekresultaten en voortgangsrapportages, en over de verpleging en verzorging op het verpleegcentrum. Ook verwijs- en ontslagbrieven staan in het medisch dossier.

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en om een kopie van uw medisch dossier op te vragen. Dit kunt u aanvragen via het formulier ‘Beroep op privacyrecht ’.