Informatie voor patiënten

U bent door uw huisarts, onderdeelsarts of specialist doorverwezen voor revalidatie naar het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg. Hier leest u wat u kunt verwachten en wat er mogelijk is. 

Gebouw 'De Barak' van het revalidatiecentrum.
In De Barak verblijven vaak patiënten die ver van het revalidatiecentrum wonen.

Eerste gesprek en behandelplan

Voordat u start met revalidatie heeft u een afspraak bij de revalidatiearts. In dit gesprek heeft u het over uw klachten, wensen en de mogelijkheden tot verbetering. Het MRC maakt samen met u een revalidatieplan. Daarin staat onder andere:

 • welke behandelvorm u nodig heeft;
 • welke therapieën u krijgt;
 • of u klinisch of poliklinisch wordt behandeld.

Het kan ook zijn dat het ziekenhuis u rechtstreeks overplaatst naar het MRC. Dan vindt er een overdracht plaats.

Soorten therapie

Uw revalidatiebehandeling wordt gegeven door een behandelteam. Dit team werkt onder leiding van een revalidatiearts en bestaat uit verschillende therapeuten:

 • ergotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • logopedist;
 • psycholoog;
 • sporttherapeut;
 • maatschappelijk werker;
 • seksuoloog;
 • verpleging;
 • orthopedisch instrumentmaker.

In uw revalidatieplan staat vermeld welke therapieën u krijgt.

Een man revalideert met behulp van de computer (virtueel).
De computergestuurde revalidatieomgeving CAREN.

Virtueel revalideren

Het revalidatiecentrum maakt gebruik van virtuele revalidatie. Zoals CAREN (Computer Assisted Rehabilitation Environment) of GRAIL (Gait Realtime Analysis Interactive Lab). Met deze systemen kunnen patiënten revalideren in een virtuele omgeving (computergestuurd).

De folder over Virtual Reality Revalidatie kunt u bekijken en downloaden.

Behandelvorm

Het MRC biedt de volgende behandelvormen:

 • Dagbehandeling: u bent enkele dagen of dagdelen bij het MRC, de rest van de tijd bent u thuis. Tussen de behandelingen door kunt u terecht in de huiskamer van het MRC.
 • De Barak: (een deel van) de weekdagen bent u in het MRC. In het weekend (en in de resterende weekdagen) bent u thuis. In De Barak verblijven vaak militaire patiënten met een grote reisafstand tussen het revalidatiecentrum en hun eigen huis.
 • Verpleegcentrum: u heeft veel zorg nodig waardoor u niet naar huis kunt. In het verpleegcentrum is 24 uur per dag verpleging aanwezig.