Bezoekregeling revalidatiecentrum Aardenburg

Wilt u het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC) bezoeken? Houd dan rekening met de bezoekregeling. Op deze pagina kunt u deze regeling lezen.

Bezoektijden

Bezoekers van het revalidatiecentrum zijn welkom tussen 11.00 en 21.00 uur (ook in het weekend). Maar er zijn wel een paar regels:

  • De bezoekuren van het verpleegcentrum zijn van 11.00 tot 21.00 uur. Vanaf 16.30 uur mogen revalidanten bezoek ontvangen op hun kamer of in de huiskamer. In het weekend en op feestdagen is dit vanaf 13.30 uur. Of de revalidant bezoek kan ontvangen hangt af van zijn/haar therapierooster. Therapie gaat altijd voor.
  • Op het verpleegcentrum is bezoek beperkt mogelijk. Bijvoorbeeld doordat sommige mensen (nog) niet veel drukte verdragen of bezig zijn met hun therapie. Voor anderen helpt het dat ze juist de afdeling verlaten om bezoek te ontvangen. Bijvoorbeeld om hun mobiliteit te stimuleren.
  • Als de hoeveelheid mensen of de aard van het bezoek storend is voor mederevalidanten, kan het personeel u verwijzen naar de kantine (in het weekend naar het restaurant).
  • Het MRC heeft een regeling voor mantelzorgers. Familie en naasten die mantelzorg verlenen kunnen op uitnodiging meekomen naar therapie.

Als bezoeker mee-eten?

Op werkdagen kunnen bezoekers tegen betaling mee-eten in het restaurant (alleen pinbetaling). In het weekend kunnen alleen gezinsleden, eerstegraads familie en directe mantelzorgers mee-eten. Dit gebeurt altijd na overleg met de verpleging.

De maaltijden zijn voor een aantal patiënten ook therapeutische momenten. Daarbij wordt rust en privacy op prijs gesteld. Om die reden kan familie of ander bezoek soms niet bij de maaltijd aanschuiven. Dit geldt zeker aan het begin van de revalidatie.

Als u als bezoeker niet mee eet, dan kunt u ook niet in de eetzaal blijven.

Het revalidatiecentrum serveert maaltijden volgens onderstaand schema:

Schema maaltijden
Wanneer? Hoe laat?
Lunch
 
maandag tot en met zondag 11.30 - 13.00 uur
Warme maaltijd 
 
maandag tot en met vrijdag 16.30 - 18.30 uur
zaterdag, zondag en feestdagen 16.30 - 18.00 uur

Op werkdagen is reserveren voor een maaltijd niet nodig. Zaterdag, zondag en feestdagen reserveren vóór vrijdagochtend 9.00 uur bij de verpleegkundige.
U kunt als bezoeker alleen mee-eten als de revalidant niet deelneemt aan de therapeutische eetgroep. Overleg alstublieft vooraf met de verpleging.