Soorten reservisten

Er zijn 2 soorten reservisten: Reservist Militaire Taken (RMT) en Reservist Specifieke Deskundigheid (RSD).

Reservist Militaire Taken

Een RMT voert militaire taken uit. In de meeste gevallen in Nederland. Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • bewakings- en beveiligingstaken, steunverlening;
  • ceremoniële taken;
  • als contactpersoon naar civiele autoriteiten optreden;
  • algemene taken in een uitzendgebied.

Reservist Specifieke Deskundigheid

Een RSD is een deskundige op een bepaald terrein. Hij levert deskundigheid die bij Defensie ontbreekt of in onvoldoende mate beschikbaar is. Deze specialist heeft zijn bijzondere kennis veelal opgedaan in de burgermaatschappij. Defensie zet een RSD vooral in bij internationale vredesmissies. En soms ook in Nederland om civiele en militaire autoriteiten te ondersteunen. Bijvoorbeeld:

  • medisch-specialistisch personeel dat vanuit het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen geneeskundige hulp biedt bij een uitzending;
  • individuele medische specialisten die geneeskundig personeel opleiden en trainen;
  • functioneel specialisten als steun bij operaties in crisisgebieden, zoals geologen, weg- en waterbouwkundigen, landbouwkundigen en IT'ers;
  • zeeverkeersspecialisten die de begeleiding van de civiele zeescheepvaart verzorgen.