Reservist worden

Vacatures voor reservisten staan op de website werkenbijdefensie.nl.

Om reservist te worden moet u:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • voldoen aan de eisen van lichamelijke en geestelijke geschiktheid volgens het Militair Keuringsreglement. Er volgt een medische keuring;
  • zich schriftelijk bereid verklaren om de eed of belofte af te leggen;
  • voldoen aan de eisen op het gebied van leeftijd, (voor)opleiding/kennis en ervaring. Deze zijn afhankelijk van de functie;
  • net als iedere Defensiemedewerker een integriteitsonderzoek doorlopen.

Een beroepsmilitair die met functioneel leeftijdsontslag is gegaan, kan niet worden aangesteld als reservist.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Reservisten zijn niet ononderbroken in werkelijke dienst. De reservist en Defensie hebben een werkgever-werknemerrelatie en maken afspraken over hoe vaak en voor hoelang de reservist wordt ingezet. Iemand wordt vrijwillig reservist, maar de afspraken zijn wel bindend. De reservist moet overleggen met zijn werkgever of deze afspraken passen binnen de werkzaamheden. Hiervoor kunnen zij ondersteuning vragen bij het ServiceCentrum Employer Support Reservisten.

Opleiding(en) reservist

Reservisten zonder militaire achtergrond krijgen eerst een Algemene Militaire Opleiding. Tijdens de opleiding leren zij de basisvaardigheden die nodig zijn om als militair te functioneren. Afhankelijk van de functie kunnen aanvullende opleidingen nodig zijn.

Solliciteren

Op de website werkenbijdefensie.nl kunt u solliciteren naar een functie als reservist bij Defensie. Daar vind je ook informatie over de rechtspositie van de reservist.