Reservist van het jaar

Wilt u een reservist nomineren die zich op een bijzondere manier inzet of heeft ingezet voor de krijgsmacht? Dat kan. Vul onderstaand formulier in.

Aanmeldformulier Reservist van het jaar

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens en de gegevens van de genomineerde om de aanvraag voor reservist van het jaar te behandelen. Daarna worden ze vernietigd. Uw informatie deelt Defensie niet met anderen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Defensie gebruikt uw gegevens en de gegevens van de genomineerde met uw toestemming, omdat de nominatie voor reservist van het jaar anders niet kan worden behandeld.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Defensie gebruikt deze gegevens alleen voor de nominatie voor reservist van het jaar. Deze persoonsgegevens deelt Defensie niet met anderen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Nadat de genomineerde is gekozen vernietigt Defensie de gegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring