Defensie en Capgemini samen sterk voor reservisten

Consultancybedrijf Capgemini biedt zijn personeel veel ruimte om reservist te zijn. Daarmee steunt het de krijgsmacht. Staatssecretaris Barbara Visser overhandigde vandaag het 1e exemplaar van de Handreiking Reservisten aan Jasmijn Baldinger, vice-president bij Capgemini.

Het boekje geeft de civiele leidinggevenden en reservisten  inzicht in de rechten en plichten van een reservist. Zo zijn er duidelijke afspraken te maken over hun inzet.

Visser: “Willen we als Defensie effectiever en zichtbaarder optreden in de maatschappij dan is het belangrijk om de verbinding te zoeken. Om over voldoende en gekwalificeerde kennis en kunde te beschikken spelen reservisten een belangrijke rol. Daarom streeft Defensie naar samenwerking met externe partners.” Volgens de staatsecretaris is de handreiking een stap om beter samen te werken op de arbeidsmarkt, maar zijn er meer mogelijkheden waarbij zowel de individuele medewerker als Defensie en de externe partner profijt hebben.

Baldinger is blij met Defensie: “Capgemini en Defensie investeren met elkaar in de ontwikkeling van ons personeel.”

Beide organisaties ondertekenden vandaag overigens ook een verklaring om nog meer samen te werken.

Bredere samenwerking

Defensie werkt met diverse bedrijven aan de doorontwikkeling van het reservistenbeleid. Behalve Capgemini zijn dat bijvoorbeeld KPN, Shell en G4S. Eerder werden al handreikingen opgesteld voor reservisten bij het Rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten, het UWV en de maritieme sector.