Strukton Worksphere is Reservistenwerkgever 2016

Een werknemer uitlenen aan een andere organisatie is niet zo maar iets. Dat verdient erkenning. Helemaal als dat bedrijf de ervaringen van reservisten ten volle benut. Daarom werd Strukton Worksphere gisteravond in Soesterberg uitgeroepen tot Reservistenwerkgever 2016.

Inspecteur-generaal, prijswinnaar en secretaris-generaal op een rij.

Reservistenwerkgever 2016 te midden van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de secretaris-generaal.

Strukton Worksphere spande de kroon omdat het actief bezig is om reservisten in de bedrijfsvoering te krijgen en te ondersteunen. Secretaris-generaal van Defensie Wim Geerts, die de winnaar bekendmaakte: “Strukton Worksphere biedt een plaats om alle opgedane ervaring voor zowel het bedrijf als voor Defensie ten volle in te zetten.”

Bij de overhandiging van de award in het Nationaal Militair Museum ging een eervolle vermelding naar Wensink Automotive en Kadaster. De werkgevers waren met 22 andere bedrijven en organisaties genomineerd door hun eigen personeel.

Directeuren met award op een rij.

Er gingen eervolle vermeldingen naar Wensink Automotive en Kadaster.

Vervolgstappen in vooruitzicht

Naar verwachting maakt de minister later dit jaar vervolgstappen in het reservistenbeleid bekend, liet Geerts weten.

Duidelijk is in elk geval dat Defensie de banden met werkgevers wil versterken. Nationaal maar ook regionaal. Komend jaar richt Defensie daarom 3 Regionale Employability Centra op, die voor maatwerk kunnen zorgen. Denk aan loopbaanpaden voor de reservist die aansluiten bij zowel de werkgever als Defensie.

Reservisten blijven nodig

Bij Defensie werken meer dan 5.000 reservisten, bijvoorbeeld in de ICT, medische en logistieke wereld. Zij werken zij aan zij met meer dan 40.000 beroepsmilitairen.

Geerts: “De specifieke kwaliteiten van de reservist zijn hard nodig. De reservist verbindt het beste uit de samenleving aan de krijgsmacht en andersom.”