Kamer peilt meningen over reservistenbeleid

Wat zijn de grootste pluspunten en knelpunten van het huidige reservistenbeleid? Wat waren de gevolgen van het tijdelijk stopzetten van oefeningen voor reservisten in 2015 voor hun motivatie, geoefendheid en inzetgereedheid? En: hoe zijn de extra middelen het beste in te zetten om het huidige beleid te verbeteren?

Enkele leden van de Vaste Commissie voor Defensie.

Enkele leden van de Vaste Commissie voor Defensie.

Het zijn 3 van de vele vragen die vandaag de revue passeerden tijdens het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie voor Defensie (VCD). De VCD liet zich informeren door (ervarings)deskundigen. Dit ter voorbereiding op het algemeen overleg met minister Jeanine Hennis-Plasschaert over de reservistennota later deze maand. De conversatie was het vervolg op het eerdere rondetafelgesprek van 7 oktober 2015.

De Vaste Commissie voor Defensie laat zich informeren over het reservistenbeleid.

De Vaste Commissie voor Defensie laat zich informeren over het reservistenbeleid.

Meningen

Kolonel Dick Scherjon (hoofd Bureau Reservisten en Samenleving, BReS). was vooral positief over de toegevoegde waarde van reservisten. “Ze dragen met hun specifieke kennis en ervaring bij aan de al aanwezige kwaliteiten bij Defensie. De nieuwe generatie op de arbeidsmarkt, met meerdere bazen tegelijk, kan goed worden ingezet als reservist.” Luitenant-kolonel Ger Dijk vindt dat het reservistenbeleid ook vanuit de Defensietop uitgedragen moet worden. Verder is hij van mening dat er loopbaanbeleid moet komen voor reservisten.

Bonden en werkgevers waren eveneens vertegenwoordigd bij het rondetafelgesprek. Volgens een van de broodheren hebben reservisten nieuwe contractvormen nodig om zo efficiënt mogelijk inzetbaar te zijn voor Defensie. Deze werkgever had overigens nog als tip om misschien uitzendkrachten en werklozen als reservist in te zetten.

Reservisten anders ingezet

De afgelopen maanden werden binnen de krijgsmacht 35 proeven gehouden met het anders inzetten van reservisten dan tot nu toe. Aanleiding voor de proeven was de reservistennota van Hennis van oktober vorig jaar aan de Kamer. Vervolgens meldde ze de Kamer in december dat onder meer de acceptatie van reservisten binnen de krijgsmacht merkbaar is toegenomen. Werden reservisten eerst hoofdzakelijk ingezet voor ondersteunende taken, dit jaar gebeurt dat ook bij operationele eenheden. Ook blijken reservisten volledig te kunnen worden geïntegreerd in de organisatie.